Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika, odnosno zastupnika

Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika, odnosno zastupnika objavljen je 23. januara 2013. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 7/13, stupio je na snagu 31. januara 2013. godine sa početkom primene po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno od 1. maja 2013. godine

Ovim pravilnikom bliže se propisuje oprema i izgled radnih prostorija koje moraju da poseduju proizvođači predmeta od dragocenih metala, oprema i izgled radnih prostorija koje moraju da poseduju uvoznici predmeta od dragocenih metala, odnosno zastupnici koji zastupaju stranog proizvođača predmeta od dragocenih metala na tržištu Republike Srbije, kao i sadržina i obrazac zahteva za dobijanje znaka proizvođača, znaka uvoznika, odnosno zastupnika.