Zakonodavne novine

Objavljen Spisak srpskih standarda iz oblasti vaga sa neautomatskim funkcionisanjem

Spisak srpskih standarda iz oblasti vaga sa neautomatskim funkcionisanjem objavljen je 16. jula 2013. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 62/13.

Na osnovu objavljenog spiska srpskih standarda iz navedene oblasti, omogućava se  sprovođenje jedne od bitnih odredaba Pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem, a to je da se smatra da vaga ispunjava bitne zahteve odnosno opšte zahteve, metrološke zahteve i zahteve za oblik i konstrukciju vaga iz ovog pravilnika, ako je ta vaga izrađena u skladu sa odgovarajućim srpskim standardom sa spiska tih standarda. Na ovaj način, primenom srpskog standarda sa spiska standarda, ostvaruje se pretpostavka usaglašenosti vaga sa zahtevima iz ovog pravilnika.