Zakonodavne novine

Objavljeni novi pravilnici iz oblasti metrologije

Početkom avgusta ministar ekonomije i regionalnog razvoja doneo je Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila („Sl. glasnik RS”, broj 57/11), koji stupa na snagu 9. avgusta 2011. godine i Pravilnik o sadržini i obrascu evidencije, kao i načinu vođenja evidencije koju vodi ovlašćeno telo („Sl. glasnik RS” broj 58/11), koji stupa na snagu 13. avgusta 2011. godine.

 

U Prilogu 1, koji je odštampan uz Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila dati su oblici državnih žigova koja će koristiti Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) i oblici državnih žigova koje će koristiti ovlašćena tela. Ovim pravilnikom uvedena su dva nova državna žiga: žig u obliku nalepnice koji se upotrebljava za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom overavanju merila, kada se zbog osetljivosti konstrukcije merila ne može upotrebiti osnovni žig i dodatni žig u obliku nalepnice koji se upotrebljava za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom, redovnom i vanrednom overavanju merila kod kojih postoji informacija o ulasku u režim podešavanja metroloških parametara. Pravilnikom su propisani i posebni obrasci na kojima DMDM i imenovana tela izdaju uverenja o odobrenju tipa merila, kao i posebni obrasci na kojima će DMDM i ovlašćena tela izdavati uverenja o overavanju merila.

Pravilnik o sadržini i obrascu evidencije, kao i načinu vođenja evidencije koju vodi ovlašćeno telo propisuje podatke koje mora sadržati evidencija koju vodi Ovlašćeno telo, kao i sam obrazac na kom se ona vodi. Takođe, ovim pravilnikom je propisano i kada se u evidenciju unose određeni podaci, kao i da se podaci koji se odnose na ime lica koje je izvršilo žigosanje merila, vrste i jedinstvene serijske brojeve izdatih državni žigova, ne mogu menjati nakon unošenja u evidenciju.

Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila

Obrasci uz Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila

Pravilnik o sadržini i obrascu evidencije, kao i načinu vođenja evidencije koju vodi ovlašćeno telo

Obrazac uz Pravilnik o sadržini i obrascu evidencije, kao i načinu vođenja evidencije koju vodi ovlašćeno telo