Zakonodavne novine

Pravilnik o izmeni pravilnika o nacionalnim etalonima

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 3/21 od 15. januara 2021. godine objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o nacionalnim etalonima

Pravilnik o izmeni pravilnika o nacionalnim etalonima je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 3/21 od 15. januara 2021. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu 23. januara 2021. godine. 

Predviđena izmena Pravilnika o nacionalnim etalonima (,,Službeni glasnik RS”, broj 18/18) omogućava da se stranka oslobodi obaveze da uz zahtev za proglašenje nacionalnog etalona i imenovanje nosioca tog nacionalnog etalona dostavi akt o akreditaciji prema standardu za rad laboratorija za etaloniranje SRPS ISO/IEC 17025, što je u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje Programa za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „E-papir” za period 2020. - 2021, za postupak 10.01.0002 – Proglašenje nacionalnog etalona i imenovanje nosioca nacionalnog etalona.