Zakonodavne novine

PRAVILNIK O UTVRĐIVANjU LISTE SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI OPŠTE BEZBEDNOSTI PROIZVODA

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 20/21 od 10. marta 2021. godine objavljen je Pravilnik o utvrđivanju liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda

Pravilnik o utvrđivanju liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 20/21 od 10. marta 2021. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu 18. marta 2021. godine, a primenjuje se od 1. juna 2021. godine, osim srpskih standarda sa Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda pod rednim brojem 37*. SRPS EN ISO 12863:2018 - Standardna metoda ispitivanja za ocenjivanje mogućnosti paljenja cigareta i 49*. SRPS EN 16156:2018 - Cigarete – Ocenjivanje mogućnosti paljenja – Zahtevi za bezbednost, koji se primenjuju od 1. januara 2023. godine. 

Ovim pravilnikom je preuzeta referentna lista harmoniozovanih evropskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda od 10. oktobra 2019. godine, kao i izmene i dopune referentne liste odgovarajućih harmonizovanih standarda Evropske komisije objavljene u službenom listu Evropske unije od 1. decembra 2020. godine.