Zakonodavne novine

Zakon o predmetima od dragocenih metala

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 47/21 od 10. maja 2021. godine objavljen je Zakon o predmetima od dragocenih metala

Zakon o predmetima od dragocenih metala objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 47/21 od 10. maja 2021. godine. Ovaj zakon stupa na snagu 18. maja 2021. godine, osim člana 25. ovog zakona, koji se primenjuje danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Novim zakonom se vrši usklađivanje sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru i Zakonom o opštem upravnom postupku i unapređuje se sistem kontrole predmeta od dragocenih metala. Dodatno se razrađuje otkup upotrebljavanih predmeta od dragocenih metala i uvodi se pojam otkupljivača, koji će otkup upotrebljavanih predmeta od dragocenih metala vršiti na označenom otkupnom mestu i tom prilikom izdavati otkupni list.

Zakonom se preciziraju odredbe koje se odnose na nadzor u oblasti predmeta od dragocenih metala. Naime, Direkcija za mere i dragocene metale zadržava nadležnost za vršenje nadzora nad predmetima od dragocenih metala i proizvođačima tih predmeta, a tržišni inspektori će sprovoditi nadzor nad prometom predmeta i otkupljivačima predmeta, u skladu sa ovim i zakonom kojim se uređuje evidencija prometa u trgovini i tržišni nadzor. Predloženim unapređenjima zakonskih rešenja doprinosi se efikasnijoj kontroli i unapređenju nadzora nad prometom predmeta od dragocenih metala. 

Zakonom je ukinuta mogućnost ovlašćivanja tela za ispitivanje i žigosanje predmeta, s obzirom da od 2011. godine, kada je ta mogućnost uvedena, nije bilo zainteresovanih privrednih subjekata za obavljanje tih poslova. Takođe je ukinuto oročavanje važenja znaka proizvođača, uvoznika i zastupnika, koji je do sada važio 10 godina, čime se olakšava poslovanje tih privrednih subjekata.  

Potrošačima, odnosno kupcima predmeta od dragocenih metala se omogućuje vanredno ispitivanje finoće predmeta od dragocenog metala u DMDM, što predstavlja dodatnu zaštitu pri kupovini ovih predmeta.

Novim zakonskim rešenjima obezbeđuje se visok kvalitet predmeta od dragocenih metala na tržištu, kao i poštena tržišna utakmica u cilju zaštite interesa, kako potrošača, tako i proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika predmeta od dragocenih metala.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/11 i 15/16), Pravilnik o načinu vršenja kontrole i stepenu finoće zlatnih polufabrikata za zubno-protetske predmete („Službeni list SRJ”, broj 8/95), Pravilnik o uslovima i načinu davanja ovlašćenja privrednim subjektima i drugim pravnim licima za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, kao i ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura („Službeni glasnik RS”, broj 116/13) i Pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje nadzora nad predmetima od dragocenih metala („Službeni glasnik RS”, broj 35/13).