Zakonodavne novine

Pravilnik o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 114/21 od 30. novembra 2021. godine objavljen je Pravilnik o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala

Pravilnik o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 114/21 od 30. novembra 2021. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu 8. decembra 2021. godine, a počinje da se primenjuje od 1. juna 2022. godine

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala (,,Službeni glasnik RS”, broj 7/13).