Grupa za neharmonizovane tehničke propise i notifikaciju

Grupa za tehničke propise u neharmonizovanoj oblasti obavlja poslove koji se odnose na: izradu i praćenje primene tehničkih propisa kojima se utvrđuju zahtevi za industrijske neprehrambene proizvode u neharmonizovanoj oblasti, i to za drvo, nameštaj, ploče iverice, maziva, kotrljajne ležajeve, laboratorijsko posuđe i ostale industrijske neprehrambene proizvode; pripremu, izradu i praćenje primene strateških i planskih dokumenata kojima se tehnički i netehnički propisi i administrativne prakse u neharmonizovanoj oblasti iz nadležnosti različitih organa državne uprave  usklađuju sa pravnim tekovinama EU; saradnju sa različitim organima državne uprave koji su nadležni za tehničke i netehničke propisi i administrativne prakse u neharmonizovanoj oblasti; priprema materijala i priloga za rad Pregovaračke grupe za kretanje roba (Pregovaračka grupa 1 Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji) u oblasti tehničkih i netehničkih propisa i administrativne prakse u neharmonizovanoj oblasti; sprovođenje propisanog postupka za imenovanje i ovlašćivanje TOU; dostavljanje rešenja o imenovanju odnosno ovlašćivanju TOU radi upisa u registar; proveru ispunjenosti zahteva za imenovanje odnosno ovlašćivanje, TOU posle izdavanja rešenja o imenovanju, odnosno ovlašćivanju; praćenje, ažuriranje i sastavljanje spiskova srpskih standarda iz neharmonizovane oblasti; davanje pravnih mišljenja o primeni propisa iz delokruga Grupe, kao i davanje internih mišljenja o nacrtima ili predlozima pravnih akata drugih organa državne uprave; davanje pravnih mišljenja o primeni propisa iz delokruga Odseku; rad na pripremi mišljenja o primeni propisa iz delokruga Odseka; analizu efekata primene tehničkih propisa iz delokruga Grupe, kao i predlaganje izmena i dopuna tih propisa; saradnja sa drugim organima, organizacijama, institucijama, privredom i drugim zainteresovanim stranama; analiziranje potreba privrede za donošenje novih ili izmenu postojećih tehničkih propisa iz delokruga Grupe i utvrđivanje prioriteta u vezi sa donošenjem novih ili izmenom postojećih tehničkih propisa; kao i druge poslove iz ove oblasti.