Grupa za harmonizovane tehničke propise

Grupa za harmonizovane tehničke propise obavlja poslove koji se odnose na: tehničke propise kojima se utvrđuju zahtevi za industrijske neprehrambene proizvode u harmonizovanoj oblasti; transponovanje harmonizovanih evropskih direktiva i drugih propisa EU Novog pristupa iz oblasti tehničkog zakonodavstva u pravni sistem Republike Srbije i praćenje njihove primene i izmena u EU; priprema materijala i priloga za rad PG1 za oblast harmonizacije tehničkih zahteva za proizvode iz delokruga Grupe; sprovođenje propisanog postupka za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti, dostavljanje rešenja o imenovanju tela za ocenjivanje usaglašenosti radi upisa u registar i priprema predloga za prijavljivanje imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti Evropskoj komisiji; učestvovanje u proveri ispunjenosti zahteva za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti posle izdavanja rešenja o imenovanju, praćenje, ažuriranje i sastavljanje spiskova srpskih standarda kojima su preuzeti evropski harmonizovani standardi na koje se pozivaju određeni propisi EU iz ove oblasti (Direktive, Uredbe EU) odnosno srpski tehnički propisi iz nadležnosti Grupe; pripremu i učestvovanje u pregovorima za zaključivanje međunarodnog sporazuma o ocenjivanju usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda u ovoj oblasti; davanje mišljenja o primeni propisa iz delokruga Grupe, kao i davanje internih mišljenja o nacrtima zakona i predlozima propisa drugih organa državne uprave; analizu efekata primene tehničkih propisa iz delokruga Grupe, kao i predlaganje izmena i dopuna tih propisa; saradnja sa drugim organima, organizacijama, institucijama, privredom i drugim zainteresovanim stranama u oblasti unutrašnjeg tržišta; analiziranje potreba privrede za donošenje novih ili izmenu postojećih tehničkih propisa iz delokruga Grupe i utvrđivanje prioriteta u vezi sa donošenjem novih ili izmenom postojećih tehničkih propisa; učestvovanje u izradi programa Ministarstva za izradu tehničkih propisa, kao i druge poslove iz ove oblasti.