ZVANIČNO VREME U REPUBLICI SRBIJI

izvor: internet strana Direkcije za mere i dragocene metale

UTC je svetski etalon vremena koji ima samo lokalne fizičke realizacije, sledive do UTC. UTC (DMDM) je srpska realizacija UTC, nacionalni etalon vremena i frekvencije i zvanično vreme u Srbiji, a dobijeno je od atomskih časovnika u DMDM. U 2011. godini UTC (DMDM) se razlikovalo od UTC za manje od 35 nanosekundi.

DMDM je započela distribuciju vremena UTC (DMDM) preko interneta, korišćenjem NTP protokola (Network Time Protocol), koji omogućava sinhronizaciju časovnika na računarima klijenata sa referentnim časovnikom. Na internet stranicama portala TEHNIS preuzeto je zvanično vreme u Republici Srbiji od DMDM. 

Vremenski podatak distribuira se sa dva javna vremenska servera nivoa Stratum 2 koji su priključeni na po jedan od dva vremenska servera višeg nivoa - Stratum 1. Ovi serveri su povezani na nacionalni etalon vremena UTC (DMDM).

Javni serveri su:

  • vreme1.dmdm.rs; vreme1.dmdm.gov.rs
  • vreme2.dmdm.rs; vreme2.dmdm.gov.rs

Za sinhronizaciju časovnika na računaru klijenta sa ovim serverima potreban je softver na računaru klijenta koji podržava NTP protokol (Network Time Protocol). Takav softver postoji za sve važnije operativne sisteme ili je čak i deo samog operativnog sistema.

Aplikacije koje se mogu koristiti za komunikaciju sa javnim serverima su:

  • ntp-4.2.4p8@lennon-o-lpv-win32-setup.exe
  • SetupSymmTime4.10.exe
  • TSInstal.exe

i mogu preuzeti besplatno na adresama:

  • www.meinberg.de/english/sw/ntp.htm
  • www.symmetricom.com/resources/downloads/symmtime/download-symmtime/
  • www.luziusschneider.com

Klijent u svojoj aplikaciji treba da podesi interval sinhronizacije. Da bi sekunda na korisničkom računaru uvek bila tačna, dovoljno je da ovaj interval bude 1 sat, a ne bi trebalo da bude kraći od 10 minuta da ne bi došlo do usporavanja rada servera, tako da bi svi klijenti koji se obraćaju serverima za sinhronizaciju mogli biti optimalno usluženi.

Tačnost sinhronizacije putem NTP zavisi, uglavnom, od brzine internet konekcije, broja računara koji istovremeno šalju zahtev za sinhronizacijom, udaljenosti servera i kvaliteta internet veze. Direktan pristup vremenskim serverima nivoa Stratum 1 predviđen je isključivo za autorizovane korisnike uz verifikaciju autentičnosti distribuiranog podatka o vremenu.

Napomena:

DMDM ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu prouzrokovanu korisnicima zbog neuspešnog preuzimanja podatka o vremenu ili preuzimanja netačnog podatka usled nekvalitetne veze sa javnim serverima u DMDM, ili kao posledice kašnjenja na internetu.

DMDM ni u kom slučaju nije odgovoran za bilo kakvu nastalu štetu u vezi sa korišćenjem ili izvršavanjem usluge preuzimanja podatka o vremenu sa javnih servera DMDM, a posebno u vezi sa osiguranjem kvalitetne veze sa korisnikom.