Архива иностраних нотификација

 

Иностране нотификације техничких прописа у припреми омогућавају спречавање настајања непотребних препрека у међународној трговини. 
На овој страни можете наћи архиву свих нотификација  техничких прописа које су земље чланице Светске трговинске организације пријавиле према Споразуму ТБТ, од  2007. до 2010 године.

 

Основне информације о нотификацији

 

Детаљна нотификација

Листа нотификација

Jan 2007

Листа нотификација

Feb 2007

Листа нотификација

March 2007

Листа нотификација

April 2007

Листа нотификација

May2007

Листа нотификација

June2007

Листа нотификација

July2007

Листа нотификација

Aug 2007

Листа нотификација

Sep 2007

Листа нотификација

Oct 2007

Листа нотификација

Nov 2007

Листа нотификација

Dec 2007

Листа нотификација

Jan 2008

Листа нотификација

Feb 2008

Листа нотификација

March2008

Листа нотификација

April 2008

Листа нотификација

May 2008

Листа нотификација

June 2008

Листа нотификација

July 2008

Листа нотификација

August 2008

Листа нотификација

Sept 2008

Листа нотификација

Oct 2008

Листа нотификација

Nov 2008

Листа нотификација

Dec 2008

Листа нотификација

Jan 2009

Листа нотификација

Feb 2009

Листа нотификација

March 2009

Листа нотификација

April 2009

Листа нотификација

May 2009

Листа нотификација

June 2009

Листа нотификација

July 2009

Листа нотификација

August 2009

Листа нотификација

Sept 2009

Листа нотификација

Oct 2009

Листа нотификација

Nov 2009

Листа нотификација

Dec 2009

Листа нотификација

Jan 2010

Листа нотификација

Feb 2010

Листа нотификација

March 2010

Листа нотификација

April 2010

Листа нотификација

May 2010

Листа нотификација

June 2010

Листа нотификација

July 2010

Листа нотификација

August 2010

Листа нотификација

Sept 2010

Листа нотификација

Oct 2010

Листа нотификација

Nov 2010

Листа нотификација

Dec 2010

 

Званично време Републике Србије

Анкете