Инострани тех. прописи у припреми

Иностране нотификације (пријаве) техничких прописа у припреми омогућавају поступање надлежних органа у Републици Србији по пријему иностраних пријава техничких прописа у припреми и имају за циљ спречавање настајања непотребних препрека у међународној трговини.

Поступак по пријему страних пријава:

Примедбе надлежних органа односно коментаре и предлоге заинтересованих страна на инострани технички пропис у припреми  Министарство привреде разматра и доноси одлуку о садржају и облику могућих примедаба и доставља их потписнику међинародних споразума или држави чланици ЕУ.  

Примедбе и коментаре на активне нотификације можете слати на tbtinfo@privreda.gov.rs

На овој страни можете прегледати архиву иностраних нотификација архиву иностраних нотификација (пријава) нацрта техничких прописа које су чланице Светске трговинске организације (СТО) пријавиле Секретаријату СТО.  Целокупна база нотификација доступна је путем информационог система СТО ТБТ (TBT Information Management System).

Претраживање пријављених техничких прописа тј. нотификација које су државе чланице ЕУ пријавиле у оквиру спровођења директиве 98/34/EC (сада Директива 2015/1535) можете вршити преко ТРИС базе Европске комисије. 

Активне нотификације према CEFTA споразуму:
Држава Технички пропис Рок за примедбе Напомена
       
Архива нотификација према CEFTA споразуму:
Косово* Административно упутство о одређивању услова за стављање на тржиште елемената система пластичних цевовода (Нотификација) 12. јун 2023.  
Косово*  Уредба о изменама и допунама уредбе о означавању и обележавању текстилних производа (Нотификација) 12. јун 2023.  
Албанија Нацрт закона о измена и допунама Закона о управљању отпадом (Нотификација) 14. март 2020.  
Албанија  Нацрт Одлуке о правилима за обележавање прехрамбених производа животињског порекла који садрже генетски модификоване организме (Нотификација) 25. фебруар 2020.  
Косово* Нацрт уредбе о претходно упакованим производима (Нотификација) 23. фебруар 2020.  
Албанија Технички пропис о медицинским средствима (Нотификација) 23. август 2019.  
Албанија Технички пропис о заштити здравља од дуванских производа (Нотификација) 23. август 2019.  
Албанија Правилник о техничким условима и безбедности електричних инсталација високог напона преко 1 kV  (Нотификација)  15. јун 2019.  
Албанија Правилник о техничким захтевима и безбедности за водове високог напона преко 1kV  (Нотификација) 15. јун 2019.   
Албанија Сет прописа у области гасних постројења  29. јануар 2018.  
Албанија Нацрт одлуке којом се дефинише регулација притиска гаса у постројењима за долазећи притисак до 5 bar  23. јануар 2018.  
Албанија Нацрт одлуке о квалитету и захтевима чистоће за маслиново уље и уље комине маслине 30. јануар 2017.   
Албанија Нацрт закона о измена и допунама закона о производњи и стављање на тржиште дувана и цигарета 28. новембар 2016.  
Албанија Нацрт одлуке о захтевима за стављање на тржиште и означавање семена уљарица и влакана биљака 1. октобар 2016.  
Албанија Нацрт закона о органској производњи 7. август 2016.   
Албанија Нацрт одлуке о листи супстанци које изазивају забринутост (SVHC)  18. новембар 2015.  
Албанија Нацрт одлуке о класификацији, паковању и означавању хемикалија 18. новембар 2015.  
 Албанија Нацрт одлуке о ограничењу производње, стављања у промет и коришћења одређених хемикалија 18. новембар 2015.  
 Албанија  Нацрт одлуке о извозу и увозу опасних супстанци  18. новембар 2015.  
Албанија Нацрт Одлуке о усвајању правила комуникације, билатералне консултације и доношења одлука у вези са дозволом типа А животне средине, за рад постројења основана на територији Републике Албаније 29. децембар 2015.  
Албанија Нацрт одлуке о мерама контроле испарљивих органиских једињења 9. октобар 2015.  
Албанија  Закон о интегрисаном управљању отпадом   23. септембар 2015.  
Косово под Резолуцијом УНХЦР 1244/99 Правилник о означавању обуће  12. септембар 2015.  
Албанија Нацрт одлуке о критеријумима сертификацији и испитивању семенског кромпира  16. мај 2016.  
Албанија Нацрт закона о биоцидним производима  16. мај 2016.   
Албанија

Нацрт закона о биоцидним производима 

16. мај 2016.   
 Косово под Резолуцијом УНХЦР 1244/99 Правилник о детергентима   6. април 2015.  
Албанија Закон о лековима и фармацеутским услугама  26. март 2015.  
Архива нотификација према CEFTA споразуму 2011-2013. године
CEFTA: Нотификација 1 - АЛБАНИЈА детергенти
CEFTAНотификација 2 - АЛБАНИЈА обележавање производа који користе енергију
CEFTA: Нотификација 3 - АЛБАНИЈА енергетско обележавање машина за прање
CEFTA: Нотификација 4 - АЛБАНИЈА обележавање материјала за обућу
CEFTA: Нотификација 5 - АЛБАНИЈА обележавање производа од кристалног стакла
CEFTA: Нотификација 6 - АЛБАНИЈА енергетско обележавање фрижидера који се користе у домаћинству
CEFTA: Нотификација 7 - АЛБАНИЈА неаутоматске ваге
CEFTA: Нотификација 8 - АЛБАНИЈА мерни инструменти
CEFTA: Нотификација 9.- АЛБАНИЈА, житарице
CEFTA> Нотификација 10. АЛБАНИЈА сточна храна
CEFTA: Нотификација 14. - АЛБАНИЈА, житарице
CEFTA: Нотификација 15. - АЛБАНИЈА, крмива
CEFTA: Нотификација 16. - АЛБАНИЈА, садни материјал воћа
CEFTA: Нотификација 17. - Албанија, вегетативно размножавање винове лозе
CEFTA: Нотификација 18. - Албанија, повртарска семена
CEFTA: Нотификација 19. - Албанија, повртарски садни материјал, осим семена

Званично време Републике Србије

Анкете