Niskonaponska električna oprema (LVD)

Za transponovanje i implementaciju Direktive 2014/35/EU nadležno je Ministarstvo privrede - Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda.

Ova oblast regulisana je Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona („Službeni glasnik RS“, broj 25/16 i 21/20)

Ovaj pravilnik je usklađen sa svim načelima i bitnim zahtevima iz Direktive 2014/35/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 26. februara 2014. o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona, a koja se u Evropskoj uniji primenjuje od 20. aprila 2016. godine. Ovaj Pravilnik je počeo da se primenjuje od 1. jula 2017. godine, kada je prestao da se primenjuje ranije važeći Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona („Službeni glasnik RS“, broj 13/10)

U službenom glasniku broj 21/2020 od 6. marta 2020 godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona kojim se, između ostalog stavljaju van snage odredbe koje se odnose na stavljanje Srpskog znaka usaglašenosti na proizvode dve godine nakon pristupanja Srbije EU ili potpisivanja „ACAA“ sporazuma, kao i obaveza pribavljanja Potvrda o usaglašenosti, sa primenom od 1 januara 2022. godine.

Pravilnik je praćen Spiskom srpskih standarda iz oblasti električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona koji se redovno ažurira u skladu sa spiskom harmonizovanih standarda koji se objavljuje u Službenom listu EU. U „Službenom glasniku RS”, br. 37/19 od 31. maja 2019. godine  objavljen je poslednji ažurirani  spisak srpskih standarda iz oblasti električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona.