V e s t i

06. 08. 2014. Aktuelnosti

Javna rasprava o Predlogu pravilnika o obeležavanju proizvoda od kristalnog stakla

Ministarstvo privrede-Sektor za infrastrukturu kvaliteta sprovodi javnu raspravu o Predlogu pravilnika o obeležavanju proizvoda od kristalnog stakla ...

28. 07. 2014. Aktuelnosti

Održan seminar Simulacija bilateralnog skrininga Pregovaračkog poglavlja 1: Sloboda kretanja roba

U organiizaciji Kancelarije za evropske integracije, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju – „GIZ“, Institutom za evropsku politiku iz Berlina i Sektorom ...

08. 07. 2014. Aktuelnosti

Objavljeni su Pravilnik o areometrima i Pravilnik o manometrima za merenje pritiska u pneumaticima

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 66/14 od 29. juna 2014. godine objavljeni su Pravilnik o areometrima i Pravilnik o manometrima za merenje pritiska u pneumaticima ...

20. 06. 2014. Događanja

ODRŽAN SASTANAK EKSPLANATORNOG SKRININGA ZA POGLAVLjE 1 - Kretanje roba

U Briselu je od 17. do 20. juna 2014. god. održan eksplanatorni skrining za Poglavlje 1 - Kretanje roba na kome su učestvovali predstavnici nadležnih institucija predvođeni ...

11. 06. 2014. Aktuelnosti

Obaveštenje o promeni iznosa republičkih administrativnih taksi (metrologija, tehnički propisi)

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj: 57/14 od 30. maja 2014. godine objavljeni su Usklađeni dinarski iznosi iz tarife republičkih administrativnih taksi ...

03. 06. 2014. Aktuelnosti

Izdavanje domaćih isprava o usaglašenosti na osnovu inostranih, bez ponovnog ispitivanja proizvoda

Obaveštenje u vezi sa izdavanjem domaćih isprava o usaglašenosti na osnovu inostranih isprava, bez ponovnog ispitivanja proizvoda, odnosno sertifikacije ili ocenjivanja usaglašenosti ...

30. 05. 2014. Aktuelnosti

Humanitarna pomoć i uvoz proizvoda i opreme

Obaveštenje o potrebi pribavljanja isprava o usaglašenosti za proizvode iz nadležnosti Ministarstva privrede, koji se uvoze kao humanitarna pomoć ili donacija za otklanjanje ...

15. 04. 2014. Aktuelnosti

Objavljeni Vodiči za primenu Pravilnika o označavanju obuće („Službeni glasnik RS”, broj 1/14) i Pravilnika o označavanju i obeležavanju tekstilnih proizvoda („Službeni glasnik RS”, broj 1/14).

Vodiči su pripremljeni sa ciljem da pomognu korisnicima tekstilnih proizvoda i obuće, privrednim subjektima i svim drugim zainteresovanim stranama na koje se odnose Pravilnik ...

10. 04. 2014. Aktuelnosti

Objavljeni pravilnici o vlagomerima za zrna žitarica i semenke uljarica, alkoholometrima, i merilima nivoa zvuka

Pravilnik o vlagomerima za zrna žitarica i semenke uljarica, Pravilnik o alkoholometrima i Pravilnik o merilima nivoa zvuka objavljeni su u „Službenom glasniku Republike Srbije” ...