V e s t i

03. 10. 2015. Aktuelnosti

Prihvaćen zahtev Srbije za pristupanje Konvenciji za kontrolu i žigosanje predmeta od dragocenih metala

U Londonu je 10. septembra održan sastanak 77. stalnog komiteta Konvencije za kontrolu i žigosanje predmeta od dragocenih metala ...

31. 07. 2015. Aktuelnosti

Objavljeni Pravilnik o mlekomerima i laktofrizima i Pravilnik o mernim transformatorima koji se koriste za obračun električne energije

U „Službenom glasniku RS”, broj 66/15 od 27. jula 2015. godine objavljeni su Pravilnik o mlekomerima i laktofrizima i Pravilnik o mernim transformatorima koji se koriste za ...

27. 07. 2015. Aktuelnosti

Objavljen Pravilnik o refraktometrima koji se koriste u prometu roba i usluga

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 65/15 od 24. jula 2015. godine objavljen je Pravilnik o refraktometrima koji se koriste u prometu roba i usluga ...

06. 07. 2015. Aktuelnosti

ATEX: Objavljen novi Spisak srpskih standarda iz oblasti opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

U „Službenom glasniku RS“, broj 54/2015 od 22. juna 2015. godine, objavljen je novi Spisak srpskih standarda iz oblasti opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u ...

01. 07. 2015. Događanja

Početak novog regionalnog projekta infrastruktura kvaliteta u oblasti zapadnog Balkana

Održan prvi sastanak Komiteta za saradnju u okviru novog regionalnog projekta ...

01. 07. 2015. Aktuelnosti

Obaveštenje o početku primene Pravilnika o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru

Počela je primena Pravilnika o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru („Službeni glasnik RS”, broj 1/13) ...

25. 06. 2015. Aktuelnosti

Razmena iskustava u Regionu

Predstavnici Sektora za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu učestvovali na radionici „Prednosti efektivne i efikasne nacionalne infrastrukture kvaliteta“ ...

17. 06. 2015. Aktuelnosti

Objavljen je Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o regloskopima

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 49/15 od 5. juna 2015. godine objavljen je Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o regloskopima ...

02. 06. 2015. Aktuelnosti

Objavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o standardizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 46/15)

U „Službenom glasniku RS”, broj 46/15 od 28. maja 2015. godine objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o standardizaciji ...

02. 06. 2015. Aktuelnosti

Obaveštenje o promeni iznosa republičkih administrativnih taksi

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 45/15 od 22. maja 2015. godine objavljeni su Usklađeni dinarski iznosi iz tarife republičkih administrativnih taksi. Usklađeni ...