V e s t i

12. 11. 2013. Događanja

Otvoren forum kvaliteta i poslovne izvrsnosti u Privrednoj komori Srbije

Jelena Popović, pomoćnik ministra privrede za infrastrukturu kvliteta otvorila Forum kvaliteta i poslovne izvrsnosti u Privrednoj komori Srbije ...

01. 11. 2013. Aktuelnosti

OBAVEŠTENjE o preseljenju

Sektor za infrastrukturu kvaliteta Ministarstva privrede od 1. novembra 2013. nalazi se na novoj adresi – Resavska 24, Beograd, III i IV sprat ...

23. 09. 2013. Aktuelnosti

Mišljenje u vezi sa primenom Uredbe o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti

Ministarstvo privrede-Sektor za infrastrukturu kvaliteta dalo mišljenje u vezi sa primenom pojedinih odredaba Uredbe o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti ...

05. 09. 2013. Aktuelnosti

Objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila („Službeni glasnik Republike Srbije” ...

03. 09. 2013. Aktuelnosti

Priprema Strategije unapređenja infrastrukture kvaliteta 2014-2020

Imajući u vidu da infrastrukturu kvaliteta čine: standardizacija, akreditacija, metrologija i ocenjivanje usaglašenosti sa tehničkim propisima i standardima, Ministarstvo ...

21. 08. 2013. Aktuelnosti

Javna rasprava o Predlogu pravilnika o označavanju materijala glavnih delova obuće

Ministarstvo privrede-Sektor za infrastrukturu kvaliteta sprovodi javnu raspravu o Predlogu pravilnika o označavanju materijala glavnih delova obuće ...

21. 08. 2013. Aktuelnosti

Javna rasprava o Predlogu pravilnika o označavanju i obeležavanju tekstilnih proizvoda

Ministarstvo privrede-Sektor za infrastrukturu kvaliteta sprovodi javnu raspravu o Predlogu pravilnika o označavanju i obeležavanju tekstilnih proizvoda ...

16. 08. 2013. Aktuelnosti

Objavljen pravilnik o metrološkim zahtevima za merila brzine vozila u saobraćaju

Pravilnik o metrološkim zahtevima za merila brzine vozila u saobraćaju objavljen je 14. avgusta 2013. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 72/13 i stupa na ...

23. 07. 2013. Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o merilima

Pravilnik o merilima objavljen je 19. jula 2013. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 63/13 i stupa na snagu 27. jula 2013. godine ...

23. 07. 2013. Zakonodavne novine

Objavljen Spisak srpskih standarda iz oblasti vaga sa neautomatskim funkcionisanjem

Spisak srpskih standarda iz oblasti vaga sa neautomatskim funkcionisanjem objavljen je 16. jula 2013. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 62/13 ...