V e s t i

06. 11. 2014. Aktuelnosti

Objavljen Pravilnik o merilima brzine vozila u saobraćaju

U „Službenom glasniku RS”, broj 119/14 od 31. oktobra 2014. godine objavljen je Pravilnik o merilima brzine vozila u saobraćaju. Pravilnik se primenjuje na merila brzine vozila ...

13. 10. 2014. Aktuelnosti

ATEX: Objavljen novi Spisak srpskih standarda iz oblasti opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

U „Službenom glasniku RS“, broj 103/14 od 25. septembra 2014. godine, objavljen je novi Spisak srpskih standarda iz oblasti opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu ...

22. 09. 2014. Aktuelnosti

ODRŽAN SASTANAK BILATERALNOG SKRININGA ZA POGLAVLjE 1 – Slobodno kretanje robe

U Briselu je od 9. do 12. septembra 2014. godine održan sastanak bilateralnog skrininga za Poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe, na kome su učestvovali predstavnici nadležnih ...

06. 08. 2014. Aktuelnosti

Javna rasprava o Predlogu pravilnika o obeležavanju proizvoda od kristalnog stakla

Ministarstvo privrede-Sektor za infrastrukturu kvaliteta sprovodi javnu raspravu o Predlogu pravilnika o obeležavanju proizvoda od kristalnog stakla ...

28. 07. 2014. Aktuelnosti

Održan seminar Simulacija bilateralnog skrininga Pregovaračkog poglavlja 1: Sloboda kretanja roba

U organiizaciji Kancelarije za evropske integracije, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju – „GIZ“, Institutom za evropsku politiku iz Berlina i Sektorom ...

08. 07. 2014. Aktuelnosti

Objavljeni su Pravilnik o areometrima i Pravilnik o manometrima za merenje pritiska u pneumaticima

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 66/14 od 29. juna 2014. godine objavljeni su Pravilnik o areometrima i Pravilnik o manometrima za merenje pritiska u pneumaticima ...

20. 06. 2014. Događanja

ODRŽAN SASTANAK EKSPLANATORNOG SKRININGA ZA POGLAVLjE 1 - Kretanje roba

U Briselu je od 17. do 20. juna 2014. god. održan eksplanatorni skrining za Poglavlje 1 - Kretanje roba na kome su učestvovali predstavnici nadležnih institucija predvođeni ...

11. 06. 2014. Aktuelnosti

Obaveštenje o promeni iznosa republičkih administrativnih taksi (metrologija, tehnički propisi)

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj: 57/14 od 30. maja 2014. godine objavljeni su Usklađeni dinarski iznosi iz tarife republičkih administrativnih taksi ...

03. 06. 2014. Aktuelnosti

Izdavanje domaćih isprava o usaglašenosti na osnovu inostranih, bez ponovnog ispitivanja proizvoda

Obaveštenje u vezi sa izdavanjem domaćih isprava o usaglašenosti na osnovu inostranih isprava, bez ponovnog ispitivanja proizvoda, odnosno sertifikacije ili ocenjivanja usaglašenosti ...