V e s t i

11. 06. 2011. Zakonodavne novine

Objavljena Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama

Na sednici održanoj 9. juna 2011. godine Vlada je donela Uredbu o određenim zakonskim mernim jedinicama („Službeni glasnik RS”, broj 43/11). Uredba je stupila na snagu 22 ...

10. 06. 2011. Zakonodavne novine

Objavljen Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala

25. maja 2011. godine Skupština Srbije usvojila je Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala ("Službeni glasnik RS", broj 36/11) ...

25. 05. 2011. Događanja

Seminari LVD, EMC, MD

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, u saradnji sa Institutom za standardizaciju Srbije, Privrednom komorom Srbije i regionalnim privrednim komorama, sprovodi kampanju ...

12. 05. 2011. Događanja

Poseta eksperata Evropske komisije i EPD

Unapređeni stalni dijalog i posete predstavnika Evropske komisije radi ocene stanja u oblasti slobodnog kretanja robe 23. I 24. maja 2011. godine ...

09. 05. 2011. Aktuelnosti

Imenovan nadzorni i novi upravni odbor ATS

Na sednici Vlade održanoj 29. aprila 2011. godine, imenovani su Nadzorni i novi Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije ATS ...

20. 04. 2011. Aktuelnosti

Realizovan projekat CARDS

Realizovan projekat Tehnička podrška institucijama infrastrukture kvaliteta u Srbiji, finansiran od strane Evropske unije ...

01. 04. 2011. Aktuelnosti

TEHNIS ukratko

U cilju formiranja jedinstvenog informativnog centra o tehničkoj regulativi Srbije realizovan je projekat izrade portala, aplikativnog softvera i baze podataka - TEHNIS ...

31. 03. 2011. Zakonodavne novine

Usvojena izmena osnivačkog akta ATS

Objavljena nova Odluka o izmeni osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije ...

04. 03. 2011. Aktuelnosti

Protokol o saradnji - tržišni nadzor

Potpisan Protokol o saradnji između MERR, MTU i MF-Uprave carina sa ciljem unapređenja tržišnog nadzora u smislu primene tehničkih propisa ...

13. 12. 2010. Događanja

Seminar u saradnji sa Češkim zavodom za standarde, metrologiju i ispitivanje

U saradnji sa Češkim zavodom za standarde, metrologiju i ispitivanje UNMZ, uspešno je održan seminar ...