Događanja

07. 07. 2016. Događanja

SEMINAR „POVEĆANjE SVESTI O EVROPSKOJ POLITICI STANDARDIZACIJE“

U periodu od 4. do 6. jula 2016. godine u organizaciji Ministarstva privrede (MP), Instituta za standardizaciju Srbije (ISS) i TAIEX programa podrške Evropske unije održan ...

17. 06. 2016. Događanja

Peta balkanska konferencija o standardizaciji

U Beogradu je 14. juna 2016. otvorena Peta balkanska konferencija o standardizaciji na temu "Održivost nacionalnih tela za standardizaciju" ...

17. 06. 2016. Događanja

Okrugli sto „Ispunjavanje obaveza iz Merila 1 u cilju otvaranja pregovora u poglavlju 1 – Slobodno kretanje robe“

U Privrednoj komori Srbije održan Okrugli sto „Ispunjavanje obaveza iz Merila 1 u cilju otvaranja pregovora u poglavlju 1 – Slobodno kretanje robe“ ...

04. 02. 2016. Događanja

Jovan Petrović: Standardi olakšavaju poslovanje

Jovan Petrović, v.d. pomoćnika ministra privrede, bio je gost Jutarnjeg programa RTS, 2. februara 2016. godine ...

01. 07. 2015. Događanja

Početak novog regionalnog projekta infrastruktura kvaliteta u oblasti zapadnog Balkana

Održan prvi sastanak Komiteta za saradnju u okviru novog regionalnog projekta ...

25. 06. 2015. Događanja

Razmena iskustava u Regionu

Predstavnici Sektora za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu učestvovali na radionici „Prednosti efektivne i efikasne nacionalne infrastrukture kvaliteta“ ...

28. 07. 2014. Događanja

Održan seminar Simulacija bilateralnog skrininga Pregovaračkog poglavlja 1: Sloboda kretanja roba

U organiizaciji Kancelarije za evropske integracije, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju – „GIZ“, Institutom za evropsku politiku iz Berlina i Sektorom ...

20. 06. 2014. Događanja

ODRŽAN SASTANAK EKSPLANATORNOG SKRININGA ZA POGLAVLjE 1 - Kretanje roba

U Briselu je od 17. do 20. juna 2014. god. održan eksplanatorni skrining za Poglavlje 1 - Kretanje roba na kome su učestvovali predstavnici nadležnih institucija predvođeni ...

12. 11. 2013. Događanja

Otvoren forum kvaliteta i poslovne izvrsnosti u Privrednoj komori Srbije

Jelena Popović, pomoćnik ministra privrede za infrastrukturu kvliteta otvorila Forum kvaliteta i poslovne izvrsnosti u Privrednoj komori Srbije ...

23. 04. 2013. Događanja

Održana obuka o primeni Pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem

U Ministarstvu finansija i privrede je 19. aprila 2013. godine održana obuka o primeni Pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem kojim je transponovana odgovarajuća ...