Aktuelnosti

09. 05. 2011. Aktuelnosti

Imenovan nadzorni i novi upravni odbor ATS

Na sednici Vlade održanoj 29. aprila 2011. godine, imenovani su Nadzorni i novi Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije ATS ...

20. 04. 2011. Aktuelnosti

Realizovan projekat CARDS

Realizovan projekat Tehnička podrška institucijama infrastrukture kvaliteta u Srbiji, finansiran od strane Evropske unije ...

01. 04. 2011. Aktuelnosti

TEHNIS ukratko

U cilju formiranja jedinstvenog informativnog centra o tehničkoj regulativi Srbije realizovan je projekat izrade portala, aplikativnog softvera i baze podataka - TEHNIS ...

04. 03. 2011. Aktuelnosti

Protokol o saradnji - tržišni nadzor

Potpisan Protokol o saradnji između MERR, MTU i MF-Uprave carina sa ciljem unapređenja tržišnog nadzora u smislu primene tehničkih propisa ...