Zakonodavne novine

11. 03. 2020. Zakonodavne novine

Objavljeni pravilnici o izmenama Pravilnika u oblasti mašina, „LVD“, “EMC“, liftova i „ATEX-a“

U službenom Glasniku RS, broj 21/2020 od 6. marta 2020. godine objavljeni su pravilnici o izmenama Pravilnika u oblasti mašina, niskonaponske električne opreme, liftova, elektromagnetske ...

20. 02. 2020. Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o merilima za merenje sile kočenja kod motornih vozila

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 13/20 od 14. februara 2020. godine objavljen je Pravilnik o merilima za merenje sile kočenja kod motornih vozila ...

21. 01. 2020. Zakonodavne novine

Objavljen novi Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina

U „Službenom glasniku RS”, broj 3/2020 od 17. januara 2020. godine objavljen je novi spisak srpskih standarda iz oblasti mašina ...

08. 01. 2020. Zakonodavne novine

Vlada Republike Srbije utvrdila Predlog zakona o metrologiji, Predlog zakona o predmetima od dragocenih metala, kao i Predlog zakona o potvrđivanju konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II

Vlada Republike Srbije ja na sednici održanoj 24. oktobra 2019. godine, utvrdila Predlog zakona o metrologiji i Predlog zakona o predmetima od dragocenih metala. Takođe, na ...

08. 01. 2020. Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o analizatorima za merenje sadržaja proteina u žitu

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 96/19 od 31. decembra 2019. godine objavljen je Pravilnik o analizatorima za merenje sadržaja proteina u žitu ...

17. 12. 2019. Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o overavanju medicinskih termometara

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 88 od 13. decembra 2019. godine objavljen je Pravilnik o overavanju medicinskih termometara ...

17. 12. 2019. Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o označavanju i obeležavanju tekstilnih proizvoda

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 86/19 od 6. decembra 2019. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o označavanju i obeležavanju tekstilnih ...

17. 12. 2019. Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o overavanju manometara za merenje krvnog pritiska

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 88 od 13. decembra 2019. godine objavljen je Pravilnik o overavanju manometara za merenje krvnog pritiska ...

21. 07. 2019. Zakonodavne novine

Objavljeni novi spiskovi srpskih standarda iz oblasti LVD i EMC

U „Službenom glasniku RS”, broj 37/2019 od 31. maja 2019. godine objavljeni novi spiskovi srpskih standarda iz oblasti LVD i EMC ...

18. 07. 2019. Zakonodavne novine

Pravilnik o nepokretnim rezervoarima

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 50/19 od 12. jula 2019. godine objavljen je Pravilnik o nepokretnim rezervoarima ...