V e s t i

12. 05. 2011. Događanja

Poseta eksperata Evropske komisije i EPD

Unapređeni stalni dijalog i posete predstavnika Evropske komisije radi ocene stanja u oblasti slobodnog kretanja robe 23. I 24. maja 2011. godine ...

09. 05. 2011. Aktuelnosti

Imenovan nadzorni i novi upravni odbor ATS

Na sednici Vlade održanoj 29. aprila 2011. godine, imenovani su Nadzorni i novi Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije ATS ...

20. 04. 2011. Aktuelnosti

Realizovan projekat CARDS

Realizovan projekat Tehnička podrška institucijama infrastrukture kvaliteta u Srbiji, finansiran od strane Evropske unije ...

01. 04. 2011. Aktuelnosti

TEHNIS ukratko

U cilju formiranja jedinstvenog informativnog centra o tehničkoj regulativi Srbije realizovan je projekat izrade portala, aplikativnog softvera i baze podataka - TEHNIS ...

31. 03. 2011. Zakonodavne novine

Usvojena izmena osnivačkog akta ATS

Objavljena nova Odluka o izmeni osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije ...

04. 03. 2011. Aktuelnosti

Protokol o saradnji - tržišni nadzor

Potpisan Protokol o saradnji između MERR, MTU i MF-Uprave carina sa ciljem unapređenja tržišnog nadzora u smislu primene tehničkih propisa ...

13. 12. 2010. Događanja

Seminar u saradnji sa Češkim zavodom za standarde, metrologiju i ispitivanje

U saradnji sa Češkim zavodom za standarde, metrologiju i ispitivanje UNMZ, uspešno je održan seminar ...

08. 03. 2011. Događanja

Obuka o TBT

8. i 9. marta 2011. godine održan je seminar o primeni Sporazuma o tehničkim preprekama u trgovini Svetske trgovinske organizacije (TBT). Seminaru su prisustvovali predstavnici ...

23. 05. 2010. Zakonodavne novine

Predlog zakona o predmetima od dragocenih metala

Od 7. februara 2011. godine u skupštinskoj proceduri se nalazi Predlog Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala ...