V e s t i

15. 06. 2013. Zakonodavne novine

NOVA Uredba o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i drugih poslova iz oblasti metrologije

Uredba o izmenama uredbe o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih ...

21. 05. 2013. Zakonodavne novine

Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima

Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima objavljen je 17. maja 2013. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 43/13 i stupa na snagu 25. maja 2013. godine. Napomena ...

19. 04. 2013. Zakonodavne novine

Pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje nadzora nad predmetima od dragocenih metala

Objavljen pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje nadzora nad predmetima od dragocenih metala ...

23. 04. 2013. Aktuelnosti

Održana obuka o primeni Pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem

U Ministarstvu finansija i privrede je 19. aprila 2013. godine održana obuka o primeni Pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem kojim je transponovana odgovarajuća ...

23. 04. 2013. Događanja

Održana obuka o primeni Pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem

U Ministarstvu finansija i privrede je 19. aprila 2013. godine održana obuka o primeni Pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem kojim je transponovana odgovarajuća ...

23. 04. 2013. Događanja

Održana obuka o primeni Pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem

U Ministarstvu finansija i privrede je 19. aprila 2013. godine održana obuka o primeni Pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem kojim je transponovana odgovarajuća ...

04. 03. 2013. Aktuelnosti

Prezentacija Priručnika u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad

Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju - GIZ i Regionalnom privrednom komorom Novi Sad - Centar za privredni ...

04. 03. 2013. Najave

Prezentacija Priručnika u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad

Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju - GIZ i Regionalnom privrednom komorom Novi Sad - Centar za privredni ...

01. 03. 2013. Aktuelnosti

Objavljen Pravilnik o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem

U „Službenom glasniku RS”, broj 17/13 od 21. februara 2013. godine objavljen je Pravilnik o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem, koji stupa na snagu 1. marta 2013. godine ...

20. 02. 2013. Aktuelnosti

Predstavljanje priručnika u oblasti infrastrukture kvaliteta i tehničkog zakonodavstva

U Ministarstvu finansija i privrede, u utorak 19. februara 2013. održan je prvi od planiranog niza stručnih skupova u Srbiji, na kojima će se u saradnji sa privrednim komorama ...